Neurološki pregled

Trajanje minimum 45 minuta

Psihijatrijski pregled

Trajanje minimum 60 minuta

Kontrolni pregled

Trajanje minimum 30 minuta

Zakazivanje

pregledi se radnim danima od 8-14 časova.