dr Andrija R Kostić
specijalista neurologije - neuroangiolog
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu u 2011. godine.
Edukaciju iz hiperbarične medicine završio 2012. godine.
školu ultrazvučne dijagnostike kraniocervikalnih krvnih sudova završio 2013. godine.
specijalista neurologije - neuroangiolog
neurološka klinika VMA
broj licence 307171